Colophon

Delft Integraal is het wetenschappelijk magazine van de TU Delft, waarin nieuwe ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van onderzoek aan de TU Delft worden beschreven.

Het blad verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 45.000. Alumni van de TU Delft kunnen het blad gratis toegezonden krijgen. Delft Outlook is de Engelstalige variant.

Redactie

Frank Nuijens (hoofdredacteur)
Saskia Bonger
Tomas van Dijk
Dorine van Gorp (eindredacteur)
Connie van Uffelen
Jos Wassink
Katja Wijnands (eindredacteur)

Medewerkers

Auke Herrema, Stephan Timmers, Robbert Visscher, Martine Zeijlstra

Foto’s

Sam Rentmeester / Hans Stakelbeek

Vormgeving & ontwerp tijdschrift

Jelle Hoogendam, Maters & Hermsen (ontwerp)
Saskia de Been, M&C Solutions, TU Delft (vormgeving)

Website

Design: Bruns & Niks
Development: Van Ons

Redactieraad

dr. B.B. Scholtens (voorzitter)
G.K. Berghuijs, MSc
dr. A. Dahlmann
prof.dr. M.J. van den Hoven
M.C. Kempenaar
R.H.G. Meijer
ir. M. Persson
dr. M.C.A. van der Sanden
prof. dr. B.J. Thijsse
W.P. Verbeek

Wetenschappelijke adviesraad

prof.dr. F.M. Brazier (techniek, bestuur en management)
prof.dr. E.H. Brück (reactor instituut Delft)
prof.dr. J. Dankelman (werktuigbouwkunde)
prof.dr.ir. P.J. French (elektrotechniek, wiskunde en informatica)
prof.dr.ir. R.F. Hanssen (civiele techniek en geowetenschappen)
dr.ir. F.D. van der Hoeven (bouwkunde)
prof.ir. J.J. Hopman (maritieme techniek)
prof.dr.ir. S.N. Jonkman (civiele techniek)
prof.dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht (biotechnologie)
prof.ir. K.C.A.M. Luyben (technische natuurwetenschappen, voorzitter)
dr.ir. M. Snellen (luchtvaart- en ruimtevaarttechniek)
prof.dr. P. Vink (industrieel ontwerpen)
prof.dr.ir. C. Vuik (elektrotechniek, wiskunde en informatica)
ir. W.J.S.M. van Wezenbeek (bibliotheek TU Delft)
prof.dr.ir. P.A. Wieringa (conrector)

Redactie-adres

Universiteitsbibliotheek
kamer 018-028
Prometheusplein 1, 2628 ZC, Delft
Postbus 5, 2600 AA, Delft
Tel: 015 278 4848
E-mailadres delftintegraal@tudelft.nl

Copyright

Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, foto’s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Copyright by Delft Integraal/Outlook, Delft University of Technology, The Netherlands. No part of Delft Integraal/Outlook may be reproduced in any form, except for personal use.

Stay informed about the research

Receive the Delft Outlook newsletter 4 times a year